‪...‬טוען
 

מה חדש במערכת תיאום תשתיות?


עדכון גרסה 2.16.0 - שינוי תהליך סיום טיפול ועדכון אישור מחדש 


1. שינוי תהליך סיום טיפול - לגורם המאשר
בלחיצה כל כפתור "סיום טיפול", תקפוץ חלונית לבחירת סיבת סגירת הפניה.

2. שליחת פניה לאישור מחדש פעם נוספת
מעתה ניתן לבקש שוב אישור מחדש, בתנאי שהסתיים הטיפול בבקשה הקודמת וסטטוס הבקשה חזר ל - 'סיום טיפול'.

3. חידוש מסמך סיום טיפול לאחר אישור פנייה לטיפול מחדש
מהיום, לאחר אישור פנייה מחדש, המאשר יוכל להוסיף היתר חדש לפנייה, ובכך להבדיל את המסמך החדש - מהישן.

עדכון גרסה 2.15.0 - תדפיס בקשה ופניה 


1. כפתור תדפיס בקשה/ תדפיס פניה
ניתן להפיק תדפיס עם נתוני הבקשה/ פניה באמצעות לחיצה על הכפתור החדש בתוך הבקשה או הפניה הרלוונטיים.

2. כפתור הורד הכל בלשונית חוות הדעת
מעכשיו ניתן להוריד את כלל הקבצים בחוות הדעת על ידי לחיצה על כפתור 'הורד הכל'.

3. שדה תאריך שליחה לאישור מחדש
לנוחיותכם הוספנו שדה חדש בפרטי הפניה, שיציג את תאריך השליחה לאישור מחדש.

4. בדיקת אינטרסים "חצי אוטומטית" (ללא לחיצה על "בדוק אינטרסים")
לאחר הוספת קובץ פוליגון בבקשה, המערכת תציג בפניכם לאיזו חברה קיים אינטרס ידוע לפי חברת מפ"י, ללא צורך בלחיצה על כפתור בדוק אינטרסים.


עדכון גרסה 8.23.12 (2.13.0) - צד מגיש וצד מאשר 


1. הערות למסמכים בסטטוס "נדרשות השלמות"
הערות שנוספו למסמך בסטטוס נדרשות השלמות ע"י המטפל בפנייה, יועתקו באופן אוטומטי ללוח ההודעות בפנייה. מגיש הבקשה יקבל על כך הודעה בדוא"ל.

2. כעת ניתן לצפות בסטטוס האישור של פניות לחברות אחרות באותה בקשה
כעת, ניתן להשתמש בלשונית חברות נמענות בפנייה לצפייה בסטטוס האישור שנתנו חברות אחרות שאליהן נשלחה הפנייה.

3. ניתן יהיה לשנות את סיבת סיום הטיפול על ידי על יזם מאשר או מאשר פניות בחברה הנמענת
מאשרי פניות בחברות יוכלו לעדכן את סיבת סיום הטיפול בפניה בעת הצורך. שינוי זה יתועד בלוח ההודעות של הפניה.עדכון גרסה 7.23.04

עושים סדר במערכת 
תהליך ספירת ימי טיפול בפנייה (גם ימי עבודה וגם ימים קלנדריים), הן לצד מגיש והן לצד מאשר, תוקן - וכעת ניתן יהיה לעקוב אחרי כך.
בנוסף, ספירת ימי הטיפול בפנייה יתאפסו לאחר "שליחת פנייה לאישור מחדש".


בברכה,

צוות מערכת תיאום תשתיות