‪...‬טוען
 
התחברות
מערכת תיאום תשתיות לאומית - נעים להכיר
התחברות ראשונה למערכת
התחברות ראשונית
פרופיל משתמש
שכחתי סיסמה
איפוס סיסמה
הקמת משתמש חדש
יזם
הקמת פרויקט
הקמת פרויקט חדש
הגשת בקשה חדשה
הוספת מנהל פרויקט
הוספת אנשי קשר לפרויקט
הגשת בקשה
הדרכה פתוחה - הגשת בקשה
מודול מפה - סימון פוליגון ידני
מודול מפה - העלאת פוליגון מקובץ
חתימה על הצהרת סודיות בבקשה
הוספת חברה נמענת לבקשה פעילה
מחיקת חברה נמענת מבקשה
ביטול בקשה
מנהל פרויקט
הקמת פרויקט
הוספת מנהל פרויקט
הוספת אנשי קשר לפרויקט
מנהל פרויקט
הגשת בקשה חדשה
הוספת אנשי קשר לפרויקט
הגשת בקשה
הדרכה פתוחה - הגשת בקשה
מודול מפה - סימון פוליגון ידני
מודול מפה - העלאת פוליגון מקובץ
חתימה על הצהרת סודיות בבקשה
הוספת חברה נמענת לבקשה פעילה
מחיקת חברה נמענת מבקשה
ביטול בקשה
ניהול המידע
עריכת רשימות
הוספת מסנן
יצירת תיקיות סינון
שימוש בכלי התקשורת