‪...‬טוען
 

מדריכים כתובים


לשימושכם מצורפים מדריכים כתובים לתהליכי המערכת, לצפייה והורדה.
המדריכים מפרטים את כלל התהליכים הנעשים במערכת- התחברות ראשונית, הגשת בקשה, הקמת פרויקט, הקמת משתמש חדש ועוד.

מדריכים כתובים – יזם / קבלן / מתכנן
מדריך כתוב - דיווח תשתית לא ממופה
26-09-2023
מדריך כתוב - הגשת בקשה
20-06-2023
מדריך כתוב - הוספת פוליגון בהגשת בקשה
20-06-2023
מדריך כתוב - הקמת פרויקט והוספת אנשי קשר
20-06-2023
מדריך כתוב - השלמת מסמכים בסטטוס "נדרשות השלמות"
20-06-2023
מדריך כתוב - עריכת תצוגה
20-06-2023
מדריך כתוב- התחברות ראשונית למערכת
20-06-2023
מדריכים כתובים – מטפל פנימי
מדריך כתוב - טיפול פנימי
20-06-2023
מדריך כתוב - עריכת התצוגה ברשימת הטיפולים הפנימיים
20-06-2023
מדריך כתוב - עריכת תצוגת הלשוניות בטיפול הפנימי
20-06-2023
מדריך כתוב - עריכת תצוגת לשוניות ההתייחסות
20-06-2023
מדריכים כתובים – מטפל / מאשר פניות
מדריך כתוב - טיפול בפניה
20-06-2023
מדריך כתוב - יצירת טיפול פנימי
20-06-2023
מדריך כתוב - מערכת מכתבים וטפסים
20-06-2023
מדריך כתוב - עריכת תצוגה
20-06-2023
מדריך כתוב - עריכת תצוגת הטיפול פנימי
20-06-2023
מדריך כתוב - עריכת תצוגת הלשוניות הפנימיות בפניה
20-06-2023